Motivasyon gerçekleştiren müteşebbis sözleri

Motivasyon gerçekleştiren müteşebbis sözleri


Motivasyon, bir işi yapar iken dikkat edilmesi gereken en mühim konular arasında yer almakta. Motivasyon gerçekleştiren müteşebbis sözleri, bu hususta bilinmesi gereken altın niteliğinde bir kaynak. Girişimcilerin söyledikleri pekçok söz, pekçok bireyin teşebbüs yapmasına teşvik olabiliyor. Örneğin sosyal medya hesabı yönetmeye başlayan bir kullanıcı o iş için çok iyi düzenleme yapabilir, bu sözleri misal alarak o işin problemsiz bir şekilde işlemesini sağlayabilir. Sonrasında şayet büyük ve etkin bir sosyal medya hesabının sahibi olur. Bu vaziyet tamamıyla bireyin motivasyonu ile alakalı bir vaziyet. İnternet kullanıcısının psikolojisi ve motivasyonu ne kadar iyi olur şayet o işte başarı oranı dahi bir o kadar artabiliyor.

Elon Musk
Girişimci ruhuna sahip Elon Musk’ın söylediği pekçok motivasyon sözü bulunmaktadır. Bunlar arasında popülerleşen ve klasikleşen sözlerden birisinden söz etmek gerek görülürse Elon Musk’a göre iş kurmak kek yapmaya benziyor. Önemli olan bütün malzemeleri doğru oranda ve doğru kıvamda yerleştirmek. Yorumlamak gerek görülürse Elon Musk, bir işe girerken o iş için planlamaların ve hedeflerin doğru ve realist bir şekilde olmasını, kullanıcıları mesut edecek şekilde yer alması gerekliliğini açıklıyor.

Elon Musk’ın bir başka sözüne göre kendisinin evvela ailesi yönünden sonra dahi kitaplar yönünden yetiştirildiği anlaşılıyor. Yani Elon Musk, ailesinden aldığı eğitim ardından ziyadesiyle kitap okuyarak buraya kadar geldiğini açıklıyor. Kısacası kitaplar, insanların hayal dünyasını genişletiyor ve daha iyi bir ademoğlu olmayı sağlıyor. Bundan ötürü kitap okumak ve ufku genişletmek daha iyi tasarı fikri üretme konusu ile alakalı yardımcı olur.

Jeff Bezos
Motivasyon gerçekleştiren müteşebbis sözleri konusu ile alakalı Jeff Bezos’un pekçok mühim sözü bulunmaktadır. Jeff Bezos’un alaka çeken sözlerinden birisi de iki pizza kuralı olarak biliniyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a göre bir takım şayet ki iki pizza ile doymuyor şayet oranın çok kalabalık olduğunu söyler. Yani toplantıların yahut bir takım işinin en çok iki pizzanın o şahıslara yetecek kadar olması gerekliliğini koruyor. Bu hususta pizzanın ebatının standart bir şekilde olduğunu varsayıyoruz. Kısacası bir işe girişirken karmaşanın ve kaosun meydana çıkmaması namına çok kalabalık ekiplerle iş yapmamak verimliliği arttıran bir hareket olacaktır.

Jeff Bezos’un bir başka sözüne göre şirketin kurucusu için saygınlık manasına geldiği vurgulanıyor. Şirket ne kadar zor şeyleri başarır şayet saygınlığı dahi yükseliyor. Örneğin sosyal medya hesabı yönetirken çabucak viral içerik yardımıyla o sayfa bilindik olduysa bu vaziyet sayfanın popülerliğini ve saygınlığını yükselten bir vaka olacaktır. Tabii ki birtakım vakitler eleştirilerin de odağı durumuna gelebilir. Bu vaziyet takipçi adedi yüksek olan pekçok sayfada yaşanabiliyor.

Amazon’un kurucusunun bir başka hoş sözü de etkin olmanın sırrını açıklıyor. Bir şahıs yaptığı işte başarısız olduğu için pişman olmamalı, o işi yapmaya kalkışmadığı ve deneyim edinmediği için pişman olmalı. İnsanlar bir işte yaşadığı problemleri çözerek deneyim kazanır ve o hususta daha profesyonel duruma gelir. Bu vaziyet vakit geçtikçe bireyin o işte daha çok uzmanlaşmasını sağlar.

Jeff Bezos’un hoş sözlerinden bir öteki de yeni bir işe girişirken başka insanların hatalı anlaşılmasına razı olmak halinde olduğu. Bu mevzuya verilebilecek en hoş örneklerden birisi Neuralink projesi olur. Neuralink projesinin öncelikli hedefi engelleri aşmak. Elon Musk’ın firması yönünden tasarlanan bu tasarı pekçok şahıs yönünden tuzak teorileri ile eleştiriliyor.

Henry Ford
Dünya tarihinde mühim bir yeri olan Henry Ford’un bir sözüne göre uygulanan en kötü hatanın hiç bir şey öğrenmemek olduğu açıklanıyor. Yani şayet şahıs yaptığı hatadan bir ders almadıysa o hatayı bir daha yapabileceği demek. Bundan ötürü sosyal medya hesabı kuran bireylerin yaptığı işten deneyim kazanması ve buna göre girişimlerini daha iyi bir duruma getirmesi gerekiyor.

Henry Ford’un gene buna benzeri bir başka sözü de başarısızlığın mola olduğudur. Mola ardından bireyin o hatayı yapmadan daha başarı ile iş yapabileceğini dile getiren Henry Ford, bundan sonra o hatadan ders alındığı için başarının bir aşama daha arttığını belirtir.

Ford’un kurucusu olan ve seri üretim kavramında mühim bir yeri bulunan Henry Ford, takım çalışmasının mühim olmasından dahi bahsetmiş bir şahıs. Bir araya gelmenin bir başlangıç olduğunu aktaran müteşebbis, takım çalışması yapmanın daha çok etkin olacağını açıklıyor. Örneğin Instagram sayfası işletirken bu sayfanın nasıl bir ilerleme kaydedeceği fikirleri takım çalışması yardımıyla daha çok olabiliyor.

Henry Ford’un bilindik sözlerinden birisinde de bir şirketin sadece gelir elde etmesinin yeterli olmadığı açıklanıyor. Bir işletme şayet sadece para kazanmak için o işi yapıyor şayet o şirketin yeterli olmadığı demek. Şirketin daha çok gelişmesi, yerinde saymaması ve daha çok kazanması için yenilikler üretmesi ve yeni fikirler ile halkın karşısına çıkması gerekiyor.

Steve Jobs
Steve Jobs, motivasyon gerçekleştiren müteşebbis sözleri ile tanınmış bir şahıs. Steve Jobs’ın söylediği bir söze göre şayet bir şahıs işini severek yapıyor şayet o iş için antipatik bir güce gereksinim olmadığını vurguluyor. Eğer ki kullanıcı sevdiği bir alanda Instagram hesabı yönetiyor şayet o işte etkin bir performans sergileyebilir. Eğer bilindik kitlesi var diyerek sevmediği bir alanda çalışma gerçekleştirirse gereğince etkin olamayabilir. Bundan ötürü kullanıcının yapabileceği bir işte çalışması gerekiyor. Bu vaziyet o işin daha profesyonel ve daha nitelikli olmasını sağlarken bunun yanı sıra verimliliği de arttırır.

Apple kurucusu Steve Jobs’ın sarf ettiği mühim sözlerden birisi de müteşebbis ruhlu bir bireyin kendi düşüncelerinin başkalarının düşüncelerine yenilmemesidir. Örneğin kullanıcı sayfa yönetirken o sayfa için birtakım fikirlere sahip. Başkalarının düşüncelerini öneme alabilmek yerine evvela kendi düşüncesini gerçekleştirmeli, sonra başkalarının fikrine ağırlık vermeli. Belki de sayfa sahibinin kendi kanaati mühim bir başarı sağlar.

Steve Jobs, takım işinin epey mühim olmasından bahsediyor. Bununla alakalı bir öykü nakletmek gerek görülürse Apple şimdilik yeni kurulduğunda Steve Wozniak işin dizayn ve üretim kısmına odaklanırken Steve Jobs pazarlama konusu ile alakalı daha iyi bir hareket gerçekleştirdi. Bu sayede takım birbirlerini dengeleyerek kuvvetli bir strateji ile ayakta kaldı.

Diğer müteşebbis sözleri
Google’ın kurucu ortaklarından birisi olan Sergey Brin’e göre etkin olmanın yolunun ilkin pekçok yanılgı gerçekleştirmekten geçtiği açıklanıyor. Google ilk kurulduğunda pekçok bug içeriyordu. Bu bugları zaman içinde çözen firma vakit geçtikçe daha profesyonelleşen bir yer durumuna geldi. Geçmişten günümüze emniyet açıklarını kapatarak eski sorunları yapmamayı öğrenen Google, bundan sonra günümüzün en güvenilir internet sitelerinden biri olmuş durumda.

Estee Lauder’in bir sözüne göre bizzat başarı sanal kurmak yerine başarı için çalıştığından bahseder. Buna bir misal vermek gerek görülürse sosyal medyada sayfa işleten bir kullanıcı bu sayfayı büyültmek için hayal kurmak yerine bunu denemeli, başarının ardı sıra koşmalı. Bu sayede başarıya erişebilir. Bu hususta motivasyon gerçekleştiren müteşebbis sözleri paylaştık. Umarız siz kıymetli kullanıcılar için yararlı bir mevzu olmuştur.